Jestem --- Jak Papieros ~ Trudno mnie rzucić...
Jestem --- Jak Wódka ~ Zostawiam efekty uboczne...
Jestem --- Jak Szampan ~ Uderzam do głowy...
Jestem --- Jak Heroina ~ Tylko dla odważnych...
Jestem --- Jak Marihuana ~ Uśmiejesz Się Ze
Mną Do Łez.!
Jestem --- Jak Morfina ~ Popadasz w euforie...
Jestem --- Jak Kwiat ~ Tak łatwo mnie
zranić...
Jestem --- Jak Motyl ~ Tak trudno mnie
złapać...
Jestem --- Jak nadzieja ~ Tak łatwo mnie
stracić...
Jestem --- Jak Wiatr ~ Tak trudno mnie
zatrzymać...
Jestem --- Jak Kropla Deszczu ~ Żyje
chwilą...
Jestem --- Jak Dźwięk ~ Rozbrzmiewam
śmiechem...
Jestem --- Jak Noc ~ Zapowiadam dzień...
Jestem --- Jak Gwiazda ~ Spełniam
życzenia...
Jestem --- Jak Rzeka ~ Nie oglądam sie za
siebie...
Jestem --- Jak Ogień ~ Niszczę
złudzenia...
Jestem --- Jak Małe niemowlę~ Bezbronna....
Jestem --- Jak SPRITE - a TY jesteś pragnienie ;]
Jestem --- Jak 6 w ToTka - jedna jedyna na całe
życie;]
Jestem --- Jak Ferrari z salonu - nigdy nie zawodzi;]
Jestem --- Jak magnes - przyciągam i odpycham;]
Jestem --- Jak Media Markt - NIE DLA IDIOTÓW !!!
Jestem --- Sobą

5.1.09 14:29

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen